Про нас

Інформаційно-аналітичний центр ЕКСОР
(Експертні Комп`ютерні Системи Оптимізації Рішень)

Інформаційно-аналітичний центр ЕКСОР (ІАЦ ЕКСОР) створений в січні 1991 року Спеціальним Конструкторським Бюро Математичних машин і Систем Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук України, а в 1993 році, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, перереєстрована у Товариство з обмеженою відповідальністю.

ІАЦ ЕКСОР – мобільна незалежна група кваліфікованих спеціалістів зі знаннями в області системного аналізу (економіка, політика, управління, маркетинг, соціологія тощо). Постійний штат співробітників – 26 осіб. Працівники підприємства або вже мають вищу освіту, або закінчують вищі навчальні заклади. Частина співробітників центру навчається в аспірантурі, деякі вже мають наукові ступені. Кваліфікація програмістів підтверджена Сертифікатами відповідності (Delphi).

У разі потреби фірма проводить дослідження як по всій території України (24 області, АР Крим та міста Київ і Севастополь), так і в окремому регіоні, місті чи на підприємстві. Керівники дослідницьких груп в регіонах (серед них доктори та кандидати наук з досвідом роботи за фахом від 5 до 25 років) забезпечують оперативне проведення досліджень, курирують роботу широкої мережі інтерв’юерів.

Основні напрямки діяльності ІАЦ ЕКСОР:

 • Проведення моніторингу, системного аналізу, діагностики та цільового прогнозування в умовах невизначеності в різних галузях народного господарства, суспільства, екології тощо, із використанням як статистичних даних, так і експертного та масового опитування.
 • Розроблення програмного забезпечення, інформаційно-довідкових систем, створення баз даних, звітів-презентацій, інтерактивних веб-сайтів, елементів електронної влади.
 • Встановлення та інформаційне наповнення сенсорних інформаційних кіосків (Інфоматів), що можуть слугувати базою для створення ситуаційних центрів органів влади й крупних компаній, а також для дистанційної взаємодії об’єктів і суб’єктів управління.
 • Адаптація та впровадження базового пакету інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень (ІАСППР) в аналітичні відділи чи прогнозні центри організацій замовників.
 • Включення у веб-сайти замовників клієнт-серверної ГІС-системи для надання сервісу у відображенні територіально розподіленої, довідкової та аналітичної інформації.
 • Інформаційно-аналітичне обслуговування конференцій, семінарів, форумів.
 • Навчання фахівців сучасних методів системного аналізу даних.

За час своєї діяльності ІАЦ ЕКСОР виконав більше 100 інформаційно-аналітичних та науково-дослідних робіт (НДР), замовлених державними і приватними організаціями України. Серед них:

1. На замовлення „Конгресу Ділових Кіл України” ІАЦ ЕКСОР дослідив проблеми малого та середнього бізнесу в Україні. Результати аналізу “Підприємництво і Підприємці в Україні. Соціальні Аспекти ” видано тиражем 5000 примірників (1991 – 1992).

2. На замовлення ФДМУ виконано НДР з аналізу процесів приватизації та інвестиційного клімату на окремих підприємствах (1995 – 1996):

 • “Загальні процеси приватизації державної власності, тенденції їх розвитку та інтереси соціальних груп населення в Україні”.
 • “Загальні тенденції розвитку постприватизаційних підприємств”; “Реалізація основних принципів Державної програми приватизації в українських областях”.
 • “Дослідження загальних можливостей вкладення капіталу в текстильні підприємства промисловості льону”.
 • “Ситуаційне управління змінами в діяльності підприємств під час приватизації”. “Социальный смысл деятельности центров сертификатных аукционов в процессах приватизации”.
 • “Дослідження надходжень та аналіз використання коштів від приватизації за 1995 – 1999 роки та рекомендації щодо оптимізації їх використання” (2000).
 • “Основні засоби та шляхи підвищення ефективності управління підприємствами машинобудування в процесі роздержавлення власності” (2000).

3. НДР з проблеми екологічного стану навколишнього середовища, взаємодії влади та населення з цього питання (1998).

4. НДР з проблеми екологічного стану навколишнього середовища та динаміка його змін (2001).

5. „Моніторинг промислового потенціалу авіабудування та ринку авіаційних перевезень” (2001).

6. “Вивчення реальної спроможності системи управління захистом інтересів національних виробників в умовах світової конкуренції на макро- та мікро рівні” (2002 – 2003 рр.).

7. Створення офіційного веб-сайту Подільської районної державної адміністрації (2002).

8. Створення електронної приймальні Подільської районної державної адміністрації. (2003).

9. Інформаційно-аналітичне забезпечення підготовки та проведення 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища “Довкілля для Європи” (2003).

10. Поставка програмного забезпечення і створення інформаційної та експертно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в Управлінні Секретаріату Кабінету Міністрів (2003).

11. На замовлення КМДА проведено дослідження „Інформаційні потреби територіальної громади Києва” (2004).

12. Розроблення та інтеграція проекту „Громадська електронна приймальня Кабінету Міністрів України” (2004).

13. Підготовка аналітичних матеріалів: „Підсумки роботи за І півріччя 2005 року Міністерства транспорту та зв’язку України (2005)”.

14.  У комунальному підприємстві „Оренда” введена в роботу інформаційно-аналітична система ЛОГОС-ОРЕНДА-РІШЕННЯ (2005).

15. Протягом 2005 року ІАЦ ЄКСОР  розробив Громадські електронні приймальні для  Київської міської державної адміністрації (встановлено 3 інформаційні кіоски), Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, Укрпошти і Донецької обласної державної адміністрації.

16. Підготовлені й видані інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні (2005).

17. Проведена науково-дослідна робота “Суспільно-політичний аналіз ситуації в м. Києві напередодні виборів 2006 року в місцеві ради в умовах пропорційної системи виборів” (2005).

18. До Всесвітнього самміту з питань інформаційного суспільства (Туніс) колектив ІАЦ ЄКСОР підготував та видав інформаційно-аналітичні матеріали „Розвиток інформаційного суспільства в Україні” (2005).

19. На замовлення КМДА проведене дослідження “Моніторинг ставлення киян до міської влади” (2005).


Програмне забезпечення

Колективом ІАЦ ЕКСОР розроблено свої власні програмні засоби, що використовуються під час проведення маркетингових та аналітичних досліджень:

 • Інформаційна та експертно-аналітична система підтримки прийняття рішень „Логос” 3.0 (базовий варіант охоплює різні методи математико-статистичного аналізу, класифікації та групування даних, діагностичні карти, методи моделювання, оптимізації, прогнозування і розрахункові моделі, засоби формування сценаріїв обробки даних, нових розрахункових моделей, автоматизованого створення звітів презентацій за шаблонами або стандартизованих аналітичних звітів чи довідок – (у MS Word, MS Excel, Свідоцтва ВП № 539, 540, 595, 597, видані ДAУACП, 2000 р.). Можлива адаптація варіанта під певні тематичні задачі.
 • Інформаційно-аналітична система ЛОГОС–ОРЕНДА–РІШЕННЯ (багато- функціональна система повного обліку об’єктів оренди, ведення розрахунків, одержання оперативної інформації, проведення досліджень з метою прийняття ефективних рішень у сфері орендних відносин). Забезпечує можливість:
  • Ведення реєстрів орендарів, об’єктів оренди й оперативного контролю стану орендних відносин та приміщень, призначених для оренди.
  • Автоматизації документообігу (ведення договорів оренди, розрахункових, звітних документів, податкових накладних, клієнт-банк тощо) та ведення розрахунків з орендарями, нарахування пені.
  • Надання широких можливостей централізованого управлінського обліку оренди майна, а також аналізу у сфері оренди із застосуванням новітніх технологій обробки і відображення даних (математико-статистичні методи, прогноз, діагностичні карти й картосхеми районів з об’єктами оренди та аналітичною інформацією).
 • Інтернет-орієнтована аналітична геоінформаційна система (аГІС) ЛОГОС – ГІС – СЕРВЕР (клієнт-серверна програма, що містить три модулі: клієнт-ГІС, який вбудовується в веб-сайт замовника у вигляді html-сторінки з кнопками для діалогу, сервер-ГІС, який зберігає необхідну топо-основу, інформаційні та аналітичні шари, та Експерт ГІС, який є засобом адміністрування різних можливостей відображення аналітичної територіально-розподіленої інформації (Свідоцтво ВП № 8219 видане Державним агентством України з авторських і суміжних прав, 2003 р.), використані на сайті Подільської районної у м. Києві державної адміністрації.

 

Центр має наступні авторські свідоцтва, нагороди та подяки: