Програмне забезпечення

Інформаційно-аналітичний центр ЕКСОР пропонує власні розробки у сфері програмного забезпечення:

  • ЛОГОС – інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень (базовий комплекс). Версія 3.0.
    Розроблена для впровадження в інформаційно-аналітичні відділи організацій, ситуаційні та прогнозні центри, дослідні установи для системного аналізу та обробки великих масивів статистичних даних.
  • ЛОГОС – ОРЕНДА – РІШЕННЯуправлінська інформаційна система обліку та аналізу об’єктів оренди. Версія 2.0.
    Призначена для впровадження в районні, міські, обласні підприємства, які обслуговують процес надання в оренду різних об’єктів, зокрема нежитлових приміщень, з метою забезпечення управлінського обліку та аналізу стану об’єктів оренди, ведення реєстрів приміщень, орендарів, обслуговування сплат і нарахувань, розрахунків з банком та податковою інспекцією. Робота з даними в СУБД DB2.
  • ЛОГОС – ГІС – СЕРВЕР – інтернет-орієнтована аналітична геоінформаційна система. Версія 1.0.
    Розроблена для розміщення на Інтернет-сайтах організацій карт заданого регіону з територіальнорозподіленою інформаційно-довідковою, рекламною чи аналітичною інформацією, яка надається відвідувачу автоматично за його запитом.

ІАЦ ЕКСОР пропонує послуги на базі власного програмного забезпечення:

1. Адаптація та інтеграція базового комплексу ЛОГОС 3.0 під тематичні задачі організації (поставка комплексу з включенням системних моделей).

2. Пошук знань в наявних статистичних даних (проведення обробки даних з метою пошуку знань та залежностей).

3. Розроблення архітектури, наповнення чи конвертація даних з інших форматів в базу даних DB2.