Системні дослідження

Мета ІАЦ ЕКСОР – забезпечити Вас потрібною інформацією, яка допоможе знайти найбільш ефективні рішення.

Характерна риса ІАЦ ЕКСОР – комплексний системний підхід до збору та обробки релевантної інформації.

Принципи нашої роботи: професіоналізм, індивідуальний підхід до кожного клієнта, оперативність, чесність.

Інформаційно-аналітичний центр ЕКСОР заснований у 1991 році. За цей час фірмою нагромаджено значний досвід у галузі системних соціально-економічних, суспільно-політичних та екологічних досліджень.

Спеціалісти фірми застосовують широкий діапазон аналітичних методів математичної статистики, дослідження операцій, нейромережевого прогнозування та географічних інформаційних систем (ГІС) на основі експертних і масових опитувань, даних статистичної звітності, даних Комітету статистики України, інших баз даних.

Центр проводить дослідження як по всій території України (24 області, АР Крим, міста Київ і Севастополь), так і в окремому регіоні, місті чи на підприємстві.

Керівники дослідницьких груп в регіонах (серед них доктори та кандидати наук з досвідом роботи за фахом від 5 до 25 років) забезпечують оперативне проведення досліджень, курирують роботу широкої мережі інтерв’юерів.

Обробка та контроль інформації, відображення її засобами графіки здійснюється за допомогою інформаційної та експертно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень „Логос”, розробником якої є колектив ІАЦ ЕКСОР.

Системним аналізом даних передбачено:

• моніторинг внутрішніх і зовнішніх ситуаційних чинників, що визначають поточний стан досліджуваних об’єктів та системи в цілому (наприклад, рівня розвитку паливно-економічного комплексу, конкурентоспроможності промислових компаній і банків, демографічної та екологічної ситуації в регіонах тощо);

• аналіз даних системи в умовах невизначеності (доповнюється стохастичними даними та даними експертного опитування з використанням процедур обробки та достовірності експертних оцінок);

• моделювання реального стану, прогноз потенційних перспектив, обґрунтування можливих механізмів розвитку досліджуваних об’єктів залежно від внутрішніх і зовнішніх факторів, визначення наслідків (базується на методах багатомірної математичної статистики, методах оптимізації, прогнозування та дослідження операцій).

За час своєї діяльності ІАЦ ЕКСОР виконав більше 100 інформаційно-аналітичних та науково-дослідних робіт.

Серед клієнтів фірми – органи державної влади, громадсько-політичні та некомерційні організації, бізнес-структури.

 

Деякі реалізовані нами проекти:

Спецвипуск „Україна і світ сьогодні”
Діагностика та перспективи розвитку соціально-економічної ситуації у регіонах України (2002)
Київ 2003 через Оргус
Інформаційний довідник „Громадський пасажирський транспорт Києва” (2003)
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку (2003)
Кривов Г.А., Матвиенко В.А., Афанасьева Л.Ф. „Мировая авиация на рубеже ХХ-ХХІ столетий. Промышленность, рынки” (2003)
Інтеграція і різноманітність: нові тенденції політики України у сфері засобів масової інформації та нових комунікаційних послуг (2005) 
І.М. Салій „Урбанізація в Україні соціальний та управлінський аспекти” (2005)
Підсумки роботи за І півріччя 2005 року Міністерства транспорту та зв’язку України
Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні (2005) 
Соціологічні дослідження з питань поінформованості населення щодо вступу України до ЄС і НАТО (2007) 
Комплексне дослідження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств експортерів та задоволеності системою технічного регулювання (2007) 
Аналіз результатів міжнародного бенчмаркінгу (2008) 

 

Ми будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів!